Gas Sorption

PCTPro applikationer var oprindeligt designet til at producere pålidelige og reproducérbare data inden for hydrogen opbevaring, men er nu blevet udvidet og videreudviklet til at kunne tilbyde den mest fleksible, kraftfulde og lettilgængelige Gas Sorption workstations på markedet. 

Systemet tilbyder større præcision og tilbyder et unikt niveau af fleksibilitet der giver mulighed for at studere væsker, faste materialer og forskellige gasser som carbon dioxid, methan, ammoniak og mange flere. PCTPro giver også muligheden for at arbejde med samtidig kalorimetri for en fuldstændig karakterisering af sorptionsprocesserne.

Products

PCT pro

Contact us